Toimintasuunnitelma 2020

Kirkkonummen vihreät – De Gröna i Kyrkslätt on paikallisyhdistys, jonka kautta kirkkonummelaiset kuuluvat Vihreä liitto r. p:n. Yhdistys on avoin kaikenlaisille, kaikenikäisille ja erikielisille ihmisille.

Katso myös:
Poliittinen toiminta

Vaalitoiminta

Vuonna 2020 järjestetään HOK-elannon vaalit (26.3.-6.4. ehdokasasettelu päättyy 7.2.).

Kirkkonummen Vihreät kampanjoi vaaleissa tiedottamalla ja järjestämällä vaalitilaisuuksia, joihin kutsutaan ehdokkaita.

Vuonna 2020 aloitamme kuntavaalien 2021 valmistelun. Järjestämme ehdokasrekrytointi-tilaisuuksia, laadimme vaaliohjelman ja tuotamme materiaaleja vaalikampanjaa varten. Rekrytoimme kuntavaaleja varten työntekijän.

Tapahtumat

Talvitapahtuma esimerkiksi laskiaisena

Ruokaan ja kauppaan liittyvä HOK-elannon vaalien kampanjatapahtuma

Kirkkonummen vihreiden kesäkoulu elokuussa. Koulutusta ja yhdessäoloa.

Kirkkonummi-päivät 29.8.2020. Esittelemme toimintaamme järjestötorilla.

Lisäksi järjestämme valtuutettujen ja vihreiden sekä yleisön yhteisiä tapaamisia.

Tiedotus ja tiedonkulku

Yhdistyksen julkisia viestintäkanavia ovat www-sivut ja Facebook sekä paikalliset mediat. Yhdistyksen sisäinen tiedotuskanava on ensisijaisesti sähköpostilista.

Valtuustoryhmän, luottamushenkilöiden ja yhdistyksen hallituksen välinen tiedotus tapahtuu yhdistyksen sähköpostilistan, tarkoitusta varten perustetun facebook-ryhmän ja yhteisten tilaisuuksien avulla. Valtuustoryhmän valtuustoistuntoa valmistelevat kokoukset ovat avoimia jäsenille.

Yhteistyö

Osallistumme ympäristönsuojeluun ja ympäristön parantamiseen liittyviin kampanjoihin. Teemme yhteistyötä muiden Vihreiden järjestöjen kanssa ja panostamme erityisesti Vihreiden hallitustyöskentelyn näkyvyyteen.

Teemme yhteistyötä myös ei-poliittisten järjestöjen ja ryhmien, kuten Suomen luonnonsuojeluliiton, paikallisten ympäristöyhdistysten, asukasyhdistysten ja yksittäisten asukkaiden kanssa. Keskuspuistoa edistämme yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa.

Osallistumme lisäksi aktiivisesti Uudenmaan Vihreiden tapaamisiin ja lähetämme edustajat puoluekokoukseen ja Uudenmaan Vihreiden jäsen- ja vuosikokouksiin.

Jäsenhankinta

Panostamme jäsenhankintaan erityisesti kuntavaalien alla.