Toimintasuunnitelma 2017

Kirkkonummen vihreät – De Gröna i Kyrkslätt on paikallisyhdistys, jonka kautta kirkkonummelaiset kuuluvat Vihreä liitto r. p:n. Yhdistys on avoin kaikenlaisille, kaikenikäisille ja erikielisille ihmisille.

Katso myös:
Kuntavaaliohjelma 2017
Tulevia tapahtumia — Yhdistyksen toimintaa kalenterivuodelle 2017
Poliittinen toiminta
Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit

Kirkkonummen Vihreiden vuoden 2017 tärkein tehtävä on kuntavaalit, jotka järjestetään 9.4.2017.

Kuntavaaleissa 2017 yhdistys laatii ehdokasasettelun, listat tulee toimittaa 28.2. Yhdistys järjestää ehdokaskuvaukset, laatii vaalijulisteet, vaalimainoksia ja esitteitä jaettavaksi sekä koordinoi puolueelta saatavan materiaalin jakelun. Yhdistys toimittaa vaalilehden, joka sisältää vaaliohjelman ja ehdokkaiden esittelyn. Lehteä jaetaan kaikkiin talouksiin ja käytetään kampanjamateriaalina.

Yhdistys auttaa ehdokkaita kampanjoinnissa tarjoamalla neuvontaa ja julkaisutilaa yhdistyksen blogissa ja facebook-sivulla. Koordinoimme katukampanjointia ja osallistumme vaalitilaisuuksiin. Panostamme näkyvyyteen myös sosiaalisessa mediassa. Tavoitteenamme on suunnata kampanjointi tiloihin, joissa ihmiset liikkuvat. Järjestämme myös omia vaalitilaisuuksia, joissa äänestäjillä on mahdollisuus tavata ehdokkaita sekä puolueen muita vaikuttajia.

Yhdistys näkyy ja ottaa kantaa etenkin kuntavaalien alla. Kannanotot ja keskustelunavaukset sekä tapahtumat painottuvat etenkin kuntavaaliohjelman teemoihin.

Yhteistyö

Osallistumme ympäristönsuojeluun ja ympäristön parantamiseen liittyviin kampanjoihin. Teemme yhteistyötä muiden Vihreiden järjestöjen sekä ei-poliittisten järjestöjen ja ryhmien, kuten Suomen luonnonsuojeluliiton, Reilu Kirkkonummi -ryhmän, paikallisten ympäristöyhdistysten, asukasyhdistysten ja yksittäisten asukkaiden kanssa. Keskuspuiston edistäminen yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa. Osallistumme lisäksi aktiivisesti Uudenmaan Vihreiden tapaamisiin ja lähetämme edustajat puoluekokoukseen ja Uudenmaan Vihreiden jäsen- ja vuosikokouksiin.

Tiedotus ja tiedonkulku

Yhdistyksen julkisia viestintäkanavia ovat www-sivut ja Facebook sekä paikalliset mediat. Www-sivujen blogiin pyydetään kirjoituksia kerran kuussa yhdistyksen jäseniltä. Yhdistyksen sisäinen tiedotuskanava on ensisijaisesti sähköpostilista.

Valtuustoryhmän, luottamushenkilöiden ja yhdistyksen hallituksen välinen tiedotus tapahtuu yhdistyksen sähköpostilistan, tarkoitusta varten perustetun facebook-ryhmän ja yhteisten tilaisuuksien avulla. Järjestämme kaksi kertaa vuodessa koko jäsenistölle avoimen tilaisuuden, jossa yhdistys ja valtuustoryhmä käsittelevät ajankohtaisia aiheita vapaamuotoisissa tunnelmissa. Tavoitteena on välittää jäsenistön ääntä ja poliittisia tavoitteita valtuutetuille ja luottamushenkilöille. Valtuustoryhmän valtuustoistuntoa valmistelevat kokoukset ovat niinikään avoimia jäsenille.

Jäsenhankinta

Panostamme jäsenhankintaan ja varaamme rahaa markkinointiin ja ilmoituksiin. Tavoitteenamme on nostaa jäsenmäärä 90 jäseneen vuoden 2017 aikana.

Vuosikello

Vuosikelloon päivitetään kaikki tapahtumat. Vuosittaisista tapahtumista tärkeimpiä ovat Kirkkonummi-päivät, KiVin kesäkoulu, KiVin sääntömääräiset kokoukset ja Uuvin kokoukset. Katso Tulevat tapahtumat