Vuohimäen louhimohankkeet

Vuoden 2016 suurin ympäristöuhka Kirkkonummella on ollut Vuohimäen louhimohankkeet. Hankkeita suunnitellaan luonnon arvokokonaisuuden alueelle noin 1,5 kilometerin päähän Meikon Natura-alueesta. Louhimot tulisivat katkaisemaan Kirkkonummen tärkeimmän etelä-pohjoissuuntaisen ekologisen yhteyden. Louhimoita suunnitellaan lisäksi niin lähelle asutusta, että louhimoiden aiheuttamat haitat asukkaille olisivat kestämättömät. Nämä ongelmat ylittivät valtakunnallisen uutiskynnyksen ja Vuohimäen louhimoita käsiteltiin YLE:n Spotlight lähetyksessä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi louhimoluvat äänestyksen jälkeen. Vihreiden Emmi Wehka-aho teki luvista useita esityksiä, joissa ehdotettiin lupien myöntämättä jättämistä sekä rajauksia alueisiin ja toiminta-aikoihin. Nämä eivät menestyneet äänestyksissä ja Emmi Wehka-aho jätti luvista eriävän mielipiteen. Luvat ovat nyt oikeuskäsittelyssä; sekä asukkaat että ympäristöyhdistys ovat valittaneet luvista.

Saara Huhmarniemi, Emmi Wehka-aho ja Juha Tarvainen Vuohimäen kalliolaella.

 

Vihreiden Minna Hakapään esityksestä Vuohimäkeä koskevista lausunnoista saatiin kunnanhallituksen päätös, jossa kyseenalaistetaan louhimoiden sijoittaminen alueelle. Lue tiedotteemme aiheesta. Antti Kilapan ym. valtuustoaloitte asuntomessuista elueen läheisyydessä nosti keskusteluun alueen potentiaalin merellisenä asuinalueena lähellä Kantvikia.

Minna Hakapää vanhan louhimon ja lähes luonnontilaisen kallioalueen rajalla.

Vihreät vastustivat Vuohimäen louhimohankkeita jo silloin, kun ne olivat edellisen kerran lautakunnan käsittelyssä vuonna 2012. Pertti Panula kirjoitti RY-lautakunnan päätöksestä 2013.