Poliittinen tilinpäätös 2013-2014

Poliittinen tilinpäätös 2013-2014

kunnantalo

Kunnallisvaaliohjelmassa 2012 asetettiin tavoitteet Kirkkonummen Vihreiden poliittiselle toiminnalle. Tässä esittelemme konkreettisia toimenpiteitä, joilla Vihreät ovat kunnallispolitiikassa näitä tavoitteita edistäneet.

 

1. Kunnan asukkaat

– Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten asioita edistettiin lautakunnissa, budjettineuvotteluissa ja tapahtumissa.

Budjettineuvotteluissa vuodelle 2014 oli kolme keskeistä tavoitetta: lastensuojelun virkojen säilyttäminen, kodinhoidontuen kuntalisän säilyttäminen ja kirjaston laajennus. Neuvottelujen tuloksena lastensuojelun virkoja ei lakkautettu ja kotipalvelun virkoja lakkautettiin kaksi suunniteltua vähemmän. Kotihoidontuen kuntalisä säilyi entisellään alle 3-vuotiailla ja yli 3-vuotiailla puolittui. Lue täältä Vihreiden ryhmäpuheenvuoro talousarviokäsittelyssä vuodelle 2014.

Budjettineuvotteluissa vuodelle 2015 Vihreä ryhmä vaati kahden vakanssin perustamista perhetyöhön sekä kodinhoidontuen kuntalisän säilyttämistä. Muita tavoitteita olivat neuvontainsinöörin viran perustaminen sekä kirjaston laajennuksen suunnittelun aloittaminen. Nämä tavoitteet saavutettiin. Kuntalisä säilytettiin, mutta hieman alhaisempana. Lue täältä
Vihreiden ryhmäpuheenvuoro talousarviokäsittelyssä vuodelle 2015

Suvi Terho kirjoittaa Suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen lautakunnan toiminnasta 2013.

lasten-kunta-fb-mainos

Emmi Wehka-aho koordinoi Lapsen oikeudet ja lapsiperheiden hyvinvointi -keskustelutilaisuudet 19.11.2014 Masalan asukaspuistossa ja Kirkkonummen pääkirjaston Porkkala-salissa.

Myöskin Emmin koordinoimassa Lasten kunta -tilaisuudessa 29.10.2013 kuultiin useita lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiantuntijoita.

 

 

 

 

 

 

– Nuorten työpaikat

Nuorten kesätyöpaikkojen puolesta tehtiin valtuustoaloite, jossa vaadittiin että Kirkkonummen kunta aloittaa välittömästi toimet nuorten kesätyöllistämisen tehostamiseksi. Antti Kilappa ym.
 Valtuustoaloite nro 6 / 27.5.2013 – Nuorten kesätyötyöpaikat (pdf)

– Lähiliikunta ja ympäristö

kenttaMarjokaisa Piironen ym.
 Valtuustoaloite 1/2013, Veikkolan koulun kentän jäädyttäminen ja pulkkamäki Veikkolan Urheilupuistoon
 (pdf)

– Uudet asukkaat ja rakentaminen

Budjettineuvotteluissa vuodelle 2015 Vihreä ryhmä ajoi neuvontainsinöörin viran perustamista. Neuvontainsinööri palvelisi uusia asukkaita ja täydennysrakentajia helpottamalla rakennuslupaprosessia. Samalla vähenisivät puutteellisista tiedoista johtuvia virheet ja viivästykset.

– Kirjasto ja kulttuuritoiminta

kirjastoVihreä ryhmä ajoi kirjaston laajennusta sekä valtuustossa budjettineuvotteluissa että lautakunnissa kuten esimerkiksi Sivistyslautakunnassa. Vuoden 2014 talousarviosuunnitelmissa kirjaston laajennus kaatui kunnanvaltuuston äänestyksessä äänin 27-24, mutta vuoden 2015 talousarvioon saatiin määräraha kirjaston laajennuksen suunnittelua varten.

 

 

Juha Tarvainen kertoo Sivistyslautakunnan toiminnasta vuonna 2013 ja
vuonna 2014.

 

2. Joukkoliikenteen edistäminen

– Varmistetaan raideliikenne Luomaan ja Mankkiin myös tulevaisuudessa

Minna Hakapää (ym.) Valtuustoaloite 8/2014 Mankin ja Luoman maankäytön suunnittelun koordinoimiseksi

– Palvelujen sijoittaminen ja toimiva joukkoliikenne

Finnsbackan päiväkodin sijaintia puolustettiin valtuustossa: Vihreä Valtuustoryhmä: Finnsbackan päiväkoti kuuluu Finnsbackaan! Sijainti entisellä paikallaan on tärkeä autottomille ja julkista liikennettä käyttäville perheille.

juna

3. Avoimuus kunnallisessa päätöksenteossa

– Kunnan ostotiedot julkisiksi

Emmi Wehka-ahon valtuustoaloite 9/2014 kunnan ostotietojen julkaisemiseksi

– Valtuuston kokouksen nettiin

Kannatimme kokousten näyttämistä netissä sekä budjettineuvotteluissa 2013 että Perussuomalaisten aloitteessa.

– Käsittelemättömien valtuustoaloitteiden herättely

Valtuutettu Minna Hakapää ja Maija Lounamaa kävivät yhdessä kunnanjohtajan kanssa läpi käsittelyyn ”jumiutuneita” valtuustoaloitteita. Aloitteita on koottu tänne.

4. Ympäristö

Palvelukunnan tuotannon lautakunnassa päätettiin 2013 ehdottaa Energia-, ilmasto- ja ympäristötyöryhmän perustamista Jens Gellinin ehdotuksesta. Kunnanhallituksessa tämä ehdotus ei kuitenkaan edennyt.

Jens Gellin kertoo Palvelutuotannon lautakunnan toiminnasta 2013.

– Porkkalan kansallispuistohanke

Porkkalan kansallispuistohanketta edistämään perustettiin työryhmä, joka aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Kirkkonummen vihreiden työryhmä sulautui pian perustamisensa jälkeen osaksi poliittisesti riippumatonta Porkkala kansallispuistoksi -työryhmää, jonka kotisivut löytyvät täältä.

– Lähimetsät

Kirkkonummen Vihreät seuraavat metsänhoitotöiden toteuttamista Kirkkonummella ja vaativat etenkin asukkaiden osallistamista lähialueitaan koskeviin muutostöihin. Vuonna 2014 keskustan tuntumassa suoritettiin hakkuita, joista kirjoitettiin raportti. Lisäksi pyritään varmistamaan, jotta tulevat lähimetsien hoitotoimenpiteet järjestettäisiin paremmin.
pinot

5. Kirkkonummesta Reilun kaupan kunta

Valtuutetut Minna Hakapää ja Emmi Wehka-aho toimivat aktiivisesti Reilun kaupan kannatusryhmässä järjestäen mm. Reiluja kahvitilaisuuksia. Minna Hakapää toimi myös kannatusryhmän puheenjohtajana.

Kirkkonummen kunnasta tuli Reilun kaupan kunta Kirkkonummi-päivillä 2013. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta käyttää tarjoiluissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä mahdollisesti muita Reilun kaupan tuotteita. Myös seurakuntayhtymä oli mukana hankkeessa ja teki päätöksen käyttää Reilun kaupan kahvia ja teetä tarjoiluissaan. Reilu kunta -arvonimen saamiseksi seurakunnan ja kunnan lisäksi oli kahvila yrityksiä ja muita yrityksiä ja yhteisöjä.
Reilu Kirkkonummi
Reilu Kirkkonummi facebook-sivu [linkki]