Kunnallisvaaliohjelma 2012

Me Vihreät olemme sitoutuneet avoimuuteen kaikessa toiminnassamme. Tähtäämme aina avoimeen keskusteluun, jossa kaikkia osapuolia kuunnellaan. Kiellettyjä aiheita ei ole. Me haluamme, että kaikkien ääni kuuluu, myös lasten ja nuorten näkökulmat tulee ottaa huomioon.

Me Vihreät emme unohda sitä, että asukkaat ovat täällä Kirkkonummella tärkein voimavaramme. Hyvä oikeudenmukaisuuden mittari on se, kuinka yhteiskunnan heikointa jäsentä kohdellaan. Hyvässä kunnassa työttömyyttä tai tyytymättömyyttä ei päästetä keskittymään ja peruspalvelut ovat laadukkaita asuinpaikasta tai sosiaalisesta ryhmästä riippumatta. Me vastustamme yhteiskunnan rakentamista vain yhden ryhmän etujen mukaisesti, sen sijaan haluamme rakentaa kaikille oikeudenmukaisen kunnan.

Me haluamme että Kirkkonummelle rakennetaan eheitä, esteettömiä ja ekologisia rakennuksia sekä asuinalueita, joissa on koteja kaikkiin elämänvaiheisiin, palvelut ovat lähellä, joukkoliikenteen käyttö on vaivatonta ja kävely- ja pyöräteitä kaavoitetaan riittävästi. Omistusasuntojen lisäksi Kirkkonummelle on rakennettava myös vuokra- ja aso-asuntoja.

Terveys ja henkinen hyvinvointi ovat useimmille tärkeitä onnellisuuden edellytyksiä. Kunnan on turvattava kaikille yhtäläinen oikeus saada parasta mahdollista hoitoa. Sen lisäksi pitää edistää terveyttä. Sairauksien ennaltaehkäisy on paitsi tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta, myös taloudellisesti välttämätöntä, kun väestö ikääntyy ja tarpeet kasvavat. Siksi esimerkiksi liikunnan harjoittamisen tulee olla helppoa ja houkuttelevaa.

Meidän Vihreiden mielestä talouden tulisi olla kohtuullista ja toimia ihmisten hyväksi. Kohtuutaloutta toteutetaan esimerkiksi edistämällä julkista liikennettä: matalalattiabussit edistävät vanhusten ja lapsiperheiden liikkumista ja hyvinvointia, ja ehkäisevät kalliiksi käyvää syrjäytymistä. Kohtuutaloutta edistetään myös parantamalla ihmisten mahdollisuuksia ulkoilla ja virkistäytyä lähiympäristössään lisäämällä vapaita viheralueita ja polkuja, säilyttämällä lähimetsiä, rakentamalla ranta-raitteja kaava-alueilla ja varaamalla lisää rantoja yhteiskäyttöön järvien ja meren rannoilla.

Kirkkonummen upea luonto on kuntamme toiseksi suurin pääoma, heti kuntalaisten jälkeen. Me Vihreät haluamme paitsi pitää tämän pääoman kuntalaisten käytössä, myös taata sen säilymisen tuleville sukupolville. Tästä syystä Kirkkonummelle on välittömästi tehtävä viherkaava jota tulee myös noudattaa. Vain ympäristöä varjelemalla voimme lopulta taata terveyden ja turvallisuuden, kukoistavan talouden ja työpaikat. Haluamme että haja-asutuksen leviäminen pysäytetään ja rakentaminen keskitetään kaava-alueelle.

Kannatamme kuntarakenneuudistusta palvelujen turvaamiseksi. Suhtaudumme avoimin mielin kuntaliitoksiin, mutta ne tulee toteuttaa vain aidosti palveluja parantavin perusteluin, vihreiden periaatteiden mukaisesti ja lähidemokratiaa arvostaen.

Panostamme edelleen asukaslähtöisen yhdistys- ja seuratoiminnan tukemiseen. Kannatamme myös kunnan tarjoamien liikunnan ja kulttuurin palveluiden jatkuvaa kehittämistä. Kunnan omaa kulttuuritalohanketta on mielestämme edistettävä.