Vihreät kuntavaaliehdokkaat Kirkkonummella 2017

174 – 216

Vihreillä on Kirkkonummella 43 ehdokasta.

174 - Ulla Aitta

174 - Ulla Aitta

KTM, työelämän tutkija

Lapinkylä
Asiat, joita erityisesti haluan painottaa Kirkkonummen tulevassa kuntapolitiikassa:
– Miten tuleva sote-uudistus toteutetaan kunnassamme
– Luonnonläheistä asumis- ja elämisoikeutta kaikille
– Julkisen liikenteen ja liikenneturvallisuuden parantamista

ulla.aitta@gmail.com

175 - Susanna Angervo-Gill

175 - Susanna Angervo-Gill

muusikko, näyttelijä, 48

Jolkby
Kolmen äitinä ja mm. sijaisopettajana ja kerhonohjaajana näen lasten, nuorten ja perheiden tarpeet ja haasteet. Yksinäiset, vanhukset ja sairaat eivät saa jäädä syrjään. Taiteet ja liikunta sekä hyvä elämänlaatu kuuluvat kaikille.

susanna.angervogill@gmail.com

 176 - Jenni Annanolli

176 - Jenni Annanolli

toimitusjohtaja, taiteiden maisteri

177 - Mårten Bondestam (sit)

177 - Mårten Bondestam (sit)

stadsplanerare (över 40 planer), arkkitekt huvudtema: billiga byggnader

Bobäck
Kyrkslätt har de flesta pendlarna till Helsingfors och få egna arbetsplatser. Jag arbetar för många nya arbetsplatser. Nylands förbund med Helsingfors med 24 röster besluter om det väsentliga i Kyrkslätt. Du vill ha ändring.

178 - Ramon Dibbets

178 - Ramon Dibbets

taloushallinto, 42

Muutin Suomeen 2013 ja työskentelen IT-alalla talousosastolla. Osaan hollannin ja suomen lisäksi englantia, saksaa ja tanskaa. Kunta luo mahdollisuuksia ja ihmiset ja yhteisöt toimivat! Haluan tasapainoa ja suunnitelmallisuutta kunnan talouteen.

ramon.dibbets@elisanet.fi

179 - Kian Dowlatabadi (sit)

179 - Kian Dowlatabadi (sit)

tulkki, 49

Heikkilä
Olen asunut yli 20 vuotta Suomessa. Opiskelin Mediataidetta ammatikorkkeakuolussa ja teatterissa ja olen järjestänyt useita omia installaatiota. Olen ollut toissä kunnan kulttuuri- ja sosiaalitoimistossa sekä SPR:n ohjaajana ja Jämsän vastaanottokeskuksen johtajana.

kiandowlatabadi@yahoo.com
puh 0451653114

180 - Tor Essén

180 - Tor Essén

Hum.kand, planerare av organisationsarbete järjestötyön suunnittelija, eläkeläinen

Jolkby
Musicerar, bygger och reparerar musikinstrument, trivs i naturen. Medlem i ett flertal
föreningar
Soitan, rakennan ja korjan soittimia. viihdyn luonnossa. Jäsenenä monissa yhdistyksissä.

tetessen32@gmail.com

181 - Rose-Marie Fager-Pintilä

181 - Rose-Marie Fager-Pintilä

teologian yo, äiti, 31

Masala
Vastuulliset valinnat ja avoimet prosessit.

182 - Jens Gellin

182 - Jens Gellin

sovittelija, kouluttaja, 60

Veklahti
Työkseni sovittelen naapureiden välisiä riitoja. Sydäntä lähellä ikääntyneet ihmiset, eläimet, väkivallattomuus, uusiutuva energia, terve rakentaminen/ympäristö, työllistyminen, todelliset vaikuttamismahdollisuudet omaan elämään ja edullinen asuminen.

jens.gellin@onni-inno.com

183 - Ekhart (Eksu) Georgi

183 - Ekhart (Eksu) Georgi

kielikouluttaja, yksityinen elinkeinonharjoittaja, 57

– Satsaukset koulutukseen ja kulttuuriin tulevat korkoineen takaisin!
– Niistä leikkaaminen on siemenperunoiden syömistä.
– Ne ovat yhteiskunnan, talouden, tasa-arvon, hyvinvoinnin ja luonnonsuojelun perustat.
– Olen asunut Suomessa vuodesta 1990.

ekhart.georgi@gmail.com

184 - Minna Hakapää

184 - Minna Hakapää

puheterapeutti, yrittäjä, 49

Jorvas
Meidän Kirkkonummi! Turvataan lähiluonto ja elinvoimainen keskusta. Koulut ja päiväkodit kuntoon. Panostetaan myös kulttuuriin ja liikuntaan – iloa ja terveyttä kaiken ikäisille. Nurin turhat raja-aidat, kokemusta yhteistyöstä yli puoluerajojen.

minna.hakapaa@kirkkonummi.fi
puh 0500 555166

185 - Jukka Heikkinen

185 - Jukka Heikkinen

ITC-sovellusasiantuntija, suunnittelija

Tarvitaan työllistämisen mahdollistavaa elinvoimaista elinkeinoelämää, kestävää infrastruktuuria. Kaikille mahdollinen perusturva on taattava. Tuetaan kulttuuria, liikunnallista harrastamista. Tehdään kaupunkimaisempaa kylää, kuin kylää kaupungissa.

jukka.heikkinen@kolumbus.fi

186 - Jani Heiskanen

186 - Jani Heiskanen

esteettömyyden kokemusasiantuntija, urheiluaktiivi, 44

Kirkonkylä
Kirkkonummesta tulee tehdä esteetön ja helposti hahmotettava paikka asua ja liikkua. Näin parannetaan kaikkien mahdollisuuksia liikkua ja osallistua. Nuorille tarvitaan uusia kohtaamispaikkoja ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia, lisää taidetta!
jani.heiskanen@elisanet.fi

187 - Saara Huhmarniemi

187 - Saara Huhmarniemi

FT, tutkija, 40

Kirkonkylä
Ihmiset, luonto ja hyvä arki!
Kuunnellaan ja arvostetaan asukkaita sekä tarjotaan riittävää tukea.
Vaalitaan lähiluontoa ja parannetaan retkeilyn rakenteita.
Panostetaan yhteisöllisiin ratkaisuihin, joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.
saarahuhmarniemi.fi

saara.huhmarniemi@vihreat.fi

188 - Reetta Hyvärinen

188 - Reetta Hyvärinen

Maantieteen maisteri, aineenopettaja, sivistystoimen hankesuunnittelija, 39

Kantvik
Hyvinvointi rakennetaan asukaslähtöisesti ja vastuullisilla päätöksillä. Minulla on osaamista kuntien ydintehtävistä: yhdyskuntasuunnittelusta ja koulutuksesta. Osaamiseeni yhdistyvät kestävät arvot ja vahva tahto kehittää yhdessä kotikuntaamme.

www.reettahyvarinen.fi
reetta.hyvarinen@vihreat.fi
045 2238 166

189 - Miisa Jeremejew

189 - Miisa Jeremejew

kotiäiti, lastenhoitaja, 38

Lapset, liikunta ja luonto!
Lasten hyvinvointi kotona, päiväkodissa ja koulussa. Kuntalaisten mahdollisuudet omaehtoiseen ja maksuttomaan ulkoliikuntaan. Lähimetsät ja luonto kuntalaisille tutuiksi ja osaksi arkea.

miisa.jeremejew@vihreat.fi

 190 - Sanni Jäppinen

190 - Sanni Jäppinen

Mikrobiologi, bioanalyytikko, 34

Sarvvik
Olen mikrobiologi, bioanalyytikko ja kahden lapsen äiti. Teen töitä elinsiirtoimmunologian parissa. Turvataan lasten ja nuorten tasavertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Tehdään kunnasta elävä ja inhimillinen!
www.sannijappinen.fi

191 - Jaakko Kallio

191 - Jaakko Kallio

palvelumuotoilija, 47

Kylmälä
Vihreä isä, aviomies ja palvelumuotoilija Kylmälästä. Agendana palvelujen hyvä saatavuus kaikille kuntalaisille oikein suunnitellulla ja ihmisläheisesti digitalisoidulla toimintamallilla. Palvelut ihmisen luo, ei toisin päin. Luontokin kiittää.

kallio.org/

jaakko@kallio.org

192 - Michaela Kartano

192 - Michaela Kartano

Art Director, projektipäällikkö, 46

Bro
Olen kaksikielinen, kahden lapsen äiti ja erityisiä sydämenasioitani ovat koulukiusaaminen sekä turvalliset, sisäilmapuhtaat koulut/päiväkodit.
Vaikutetaan yhdessä lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä elävään, vehreään ja viihtyisään kuntaan.

michaela.kartano@gmail.com

193 - Antti Kilappa

193 - Antti Kilappa

yrittäjä, 47

Kasvava kunta tarvitsee laadukkaat lähipalvelut sivistys ja terveys-sektoreille. Liikunta, nuoriso ja kulttuuripalvelut ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja toimivat vetovoimatekijänä. Asuntoja keskuksiin, jotta palvelut paranevat!

antti.kilappa@gmail.com

194 - Tero Kovala

194 - Tero Kovala

Osastonylilääkäri, dosentti, 60

Sundsberg

Lupaan edistää:
– joukkoliikennettä.
– sivistystä.
– kaavoituksessa kestävää kuntarakennetta.

Lupaan vastustaa:
– koulutukseen kohdistuvia leikkauksia.
– ilmastonmuutosta.

www.kovala.net

195 - Päivi Kujasalo

195 - Päivi Kujasalo

FM, äidinkielen ja ilmaisutaidon eläkeläislehtori, 71

Keskusta Finnsbacka
Ikäihmisten osallisuus, hyvinvointi ja arvokas vanhuus ovat sydäntäni lähinnä. Taidetta ja kulttuuria itse tekemällä syntyy terveyttä ja sivistystä vanhallekin! Kulkuyhteydet harrastuksiin, hyvinvointikeskukseen ja Espoon sairaalaan on järjestettävä.

paivi.kujasalo@kolumbus.fi

196 - Anna Kylmänen

196 - Anna Kylmänen

KK (erityispedagogiikka), opiskelija, 28

Veikkola
Olen veikkolalaislähtöinen opiskelija ja reppureissaaja, joka palasi kotiin tehdäkseen rakkaasta kotikunnastaan vähän paremman. Tykkään lähimetsistä, julkisesta liikenteestä, kaksikielisyydestä ja paikoista, joissa on tekemistä myös nuorille.
annakylmanensite.wordpress.com/
annakaisakylmanen@gmail.com

197 - Aurinko Le

197 - Aurinko Le

yrittäjä, pianisti

Masala
Olen ravintola-alan yrittäjä ja kahden lapsen äiti. Keskustan tiivistäminen ja elävöittäminen on tärkeää. Samoin Porkkalan ja Keskusmetsän suojelu. Taiteen ja musiikin toimintaa tulisi tukea. Kohti kansainvälistyvää kuntaamme!

aurinkole22@gmail.com

198 - Maija Lounamaa

198 - Maija Lounamaa

Arkkitehti, maisema-arkkitehti, 63

Lisää vetovoimaa:
Elävät keskustat – lisää kaupunkia
Luontoa ja virkistystä – saavutettavia luontokohteita ja merellisyyttä
Toimiva joukkoliikenne – sujuvat yhteydet metroon ja Espoon sairaalaan
Kehittyvä kulun ja pyöräilyn verkosto – aito vaihtoehto

www.maijalounamaa.fi
maija.lounamaa@kirkkonummi.fi

199 - Jarmo Mahkonen (Sit)

199 - Jarmo Mahkonen (Sit)

Myyntineuvottelija, graafisen alan ammattilainen, 57

Tolsa
Olen kolmen lapsen isä, neljän lasten lapsen ukki. Asun vaimon kanssa vanhemmassa omakotitalossa, jota on ilo kesäisin pikkuhiljaa saneerata. Kesät pihatöissä ja talvet lumitöissä. Kiitos 100 vuotiaan Suomen sankareille ja Kirkkonummelle.

jarmo.mahkonen@gmail.com

200 - Maarit Orko

200 - Maarit Orko

Perinteisen verhoilun artesaani, 52

Laajan ja monimuotoisen kuntamme asukkaiden tasavertainen kohtelu iästä ja asuinpaikasta riippumatta sekä asukkaiden mielipiteiden huomioiminen päätöksenteossa. Kulttuuriharrastusten tiloja saataville ja nuorison hyvinvointiin panostusta.

maarit.orko@netti.fi

201 - Roope Penttilä

201 - Roope Penttilä

koulunkäyntiavustaja, 24

Koulunkäyntiavustajana pyrin saamaan muutosta koulujen sisäilmaongelmiin, niiden tutkimiseen ja korjaukseen. Tapahtumajärjestäjän näkökulmasta aion helpottaa ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa.

roope.penttila@gmail.com

202 - Krista Petäjäjärvi

202 - Krista Petäjäjärvi

läänintaiteilija, länskonstnär , 36

Kirkonkylä
Olen kaksikielinen, kahden alakouluikäisen lapsen äiti. Luonteeltani olen aktiivinen ja rohkea kehittäjä, joka uskaltaa kyseenalaistaa ja vaikuttaa. Taide, kulttuuri ja liikunta rakentavat luovempaa ja yhteisöllisempää kuntaa.
petajajarvi.wordpress.com

Krista.petajajarvi@gmail.com

203 - Tuula Peura

203 - Tuula Peura

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kappalainen

Kannatan avointa keskustelua ja yhteistyötä. Asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua keskusteluun ja ideointiin. Minulle tärkeitä asioita ovat elinvoimaiset keskustat, terveet kiinteistöt, lähiliikunta ja ulkoilureitit.

tuula.peura@hotmail.com

204 - Noora Piili

204 - Noora Piili

agronomi, maatalous-ja metsätieteiden maisteri, yrittäjä, 37

Pippuri, Upinniemi
Kolmen pienen lapsen äiti, taloustieteen ammattilainen.
Haluan erinomaiset palvelut. Palveluille terveet ja toimivat tilat kaikille niitä käyttäville. Lisää hyviä liikuntamahdollisuuksia, asukaspuistoja. Haluan kirkkonummelaisen maaseudun säilyvän.
noorapiili.fi

noora.piili@kirkkonummi.fi

205 - Pekka Poutanen

205 - Pekka Poutanen

filosofian maisteri, filosofie magister

Kolme vuosikymmentä kuntakokemusta.
Luotettava vaikuttaja.
Kommunal erfarenhet över 30 år.
Pålitlig påverkare.

poutapekka@yahoo.co.uk
puhelin 050 5205311

206 - Pekka Rantanen

206 - Pekka Rantanen

lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, 59

Heikkilä
Vapaus tarkoittaa, että voi ilmaista ajatuksiaan, veljeys, että pidetään toisista huolta ja tasa-arvo, että kaikilla on samat mahdollisuudet elämässä. Tähän liittyy kaiken elämän kunnioittaminen. Päätökseni teen nämä arvot mielessäni.

207 - Outi Saloranta-Eriksson

207 - Outi Saloranta-Eriksson

opetuspäällikkö, undervisningschef, kunnanvaltuutettu, fullmäktigeledamot, 41

Veikkola
Kirkkonummelaisten sujuva arki ja laadukkaat palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä ovat minulle tärkeitä asioita ja niiden edistämiseksi teen päättäjänä töitä. Yhteistyöllä se onnistuu!

outi.saloranta-eriksson@kirkkonummi.fi

208 - Nina Serow

208 - Nina Serow

opettaja, maahanmuuttajakonsultti, 29

Haluan olla mukana kehittämässä eteenpäin kotiseutuani iloisella ja positiivisella mielellä. Työssäni kirjastossa, lasten kerhon vetäjänä ja maahanmuuttajien parissa haluan tehdä kuntamme kaikille asukkaille entistäkin paremmaksi paikaksi elää ja asua.

ninok.serow@gmail.com

209 - Jens J. Sørensen

209 - Jens J. Sørensen

strategia- ja viestintäkonsultti

Ajan politiikkaa, joka sitoo Kirkkonummen entistä vahvemmin Suomen tärkeimpään talousalueeseen – pääkaupunkiseutuun. Kuntamme kehitysprioriteetit ovat johtaminen, keskustojen kaavoitus ja julkinen liikenne.
www.jenssorensen.fi

210 - Tapio Tamminen

210 - Tapio Tamminen

FT, tutkija

Kauhala
Monikulttuurisuus. Solidaarisuus. Sivistys.
Ilmastonmuutoksen torjunta vaikuttaa kaikkeen: talouteen, energia- ja liikennevalintoihin, ruuan tuotantoon.
Olen kulttuuriantropologi ja tietokirjailija – luomuviljelijä ja kehitysmaa-aktivisti.
tapiotamminen.fi

tapio.tamminen@kaapeli.fi

211 - Juha Tarvainen

211 - Juha Tarvainen

ylivahtimestari, FM, 43

Vols
Keskukset kuntoon, lapsille ja työntekijöille terveet toimitilat. Kulttuurin ja liikunnan edellytykset turvattava. Kirjasto, kuvataidekoulu, musiikkiopisto, kansalaisopisto ja koulu ovat sivistyskunnan sydän. Luontoa kunnioittaen, yhteistyössä.

juha.tarvainen2@netti.fi

212 - Jarmo Taskinen

212 - Jarmo Taskinen

koti-isä, musiikkimies, 39

Jolkby
Yksinhuoltaja, entinen yrittäjä ja paljasjalkainen Kirkkonummelainen. Lapsille ja nuorille monipuolisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Keskustan elävöittäminen ja rakentaminen yrityksille ja palveluille. Kulttuurin ja taiteen tukeminen.

jarmo.taskinen@me.com

213 - Anna-Mari Toikka

213 - Anna-Mari Toikka

IT-tradenomi, sovellusasiantuntija, 47

Luoma
Olen IT-alalla työskentelevä, sähköautoileva koululaisten äiti. Haluan varmistaa elinympäristömme elinvoiman ja turvallisuuden myös silloin, kun lapsemme ovat aikuisia. Kirkkonummesta lapsiystävällinen kunta, tavoitteista käytännön toimenpiteisiin!

AnnaMarivaalit2017@outlook.com
Instagram: ami_toikka

214 - Markku Törhönen

214 - Markku Törhönen

Concept Manager, perheenisä, 38

Masala
Huomisen Kirkkonummi on luonnonläheinen ja kaupallisesti virkeä kaupunki. Asumisen mukavuus syntyy julkisten palveluiden saatavuudesta, kehittyvistä lähimatkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, yhteisöllisyydestä sekä läheltä ostamisen kulttuurista.

markku.torhonen@gmail.com

215 - Elina Utriainen

215 - Elina Utriainen

päiväkodin johtaja, 55

Kuntakeskus
Minulla on unelma vehreästä ja viihtyisästä kunnasta, jossa eri kulttuurit,katsomukset ja kuntalaiset kohtaavat. Eri toimijoiden kanssa edistämme kotoutumista, kasvua ja kehitystä kotikunnassamme. Turvalliset, toimivat tilat vauvasta vaariin.

Puh. 0505316348

216 - Emmi Wehka-aho

216 - Emmi Wehka-aho

Juristi, yrittäjä, 31

Gesterby
Lasten ja perheiden oikeuksien ajaja jatkokaudelle valtuustoon! Hyvinvointi ja koulutus, kestävä talous, ympäristönsuojelu ja kulttuuri ovat minulle läheisiä asioita – poliitikkona, juristina, yrittäjänä ja kahden lapsen äitinä. Lue lisää emmiw.fi.

emmi.wehka-aho@vihreat.fi

Kuvat: Diligent Photography / Anne-Mari Hietanen