Huomisen Kirkkonummi rakennetaan tänään.

Rohkeasti. Kestävästi. Inhimillisesti.

 

Elävät keskustat

Tuodaan elämää keskustoihin rakentamalla tiiviisti ja monipuolisesti arjen, työnteon ja asumisen tarpeisiin. Huomisen Kirkkonummella keskustat ovat kutsuvia kohtaamispaikkoja, joissa on hyvät puitteet yrityksille, järjestöille, taiteelle ja kulttuurille. Toimivat, elävät keskustat ovat sijoitus kestävään ja tuottavaan tulevaisuuteen koko Kirkkonummella.

Elävissä keskustoissa joukkoliikenteestä tehdään toimivaa ja kävelystä ja pyöräilystä houkutteleva tapa liikkua. Sopivan kokoinen taajama on esteetön, palvelut ovat lähellä ja arki on yhteisöllistä ja turvallista. Keskustoissa on kohtuuhintaisia asuntoja kaikenikäsille ja kaikkiin elämäntilanteisiin; sekä omistus- ja vuokra-asumista että uusia asumisen muotoja. Keskusmetsä toimii asukkaiden lähivirkistysalueena Masalasta kuntakeskukseen. Keskusmetsästä luodaan luontoa varjellen monipuolisen ulkoilun ja virkistyksen paikka.

Asukkaiden osallisuus ja arvostaminen

Huomisen Kirkkonummi rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hallinto on avointa ja asukkaita arvostetaan. Päätöksenteko perustuu vuorovaikutukseen ja kuntalaisten kohtaamiseen, johon digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia.

Osallisuutta luodaan määrätietoisesti, esimerkiksi vahvistamalla nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä lähidemokratian asemaa päätöksenteossa. Kuntalaiset ovat mukana kehittämässä hyvinvointia, elinkeinoja ja kestävämpiä ratkaisuja. Näin rakennetaan aitoa luottamusta päätöksentekoon! 
Kirkkonummi on moniääninen kunta, jota kaksikielisyys ja erilaiset kulttuurit rikastuttavat. Luotetaan vahvuuksiimme ja tehdään luovia ratkaisuja ja rohkeita, perusteltuja kokeiluja, joissa voimme näyttää esimerkkiä!Laadukkaat peruspalvelut ja vapaa-aika

Hyvinvointi muodostuu lähiympäristössä ja sijoitus hyvinvointiin on sijoitus tulevaisuuteen. Terveet ja toimivat tilat, päiväkodit, koulut ja työhuoneet, ovat hyvien palveluiden perusta. Lapsilla, nuorilla, vanhuksilla ja työntekijöillä on oikeus terveeseen ympäristöön ja puhtaaseen sisäilmaan. Panostetaan korjaamiseen ja rakentamiseen aina suunnittelusta tilojen käyttöönottoon. Vaaditaan parempaa!

Vahvistetaan laadukasta ja nykyaikaista varhaiskasvatusta ja opetusta. Edistetään lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti. Palveluiden laadun takeita ovat jatkuvuus, koulutettu henkilöstö ja riittävät resurssit.

Vanhuspalveluiden lähtökohtana on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Kuntouttavat palvelut ja tuetut asumisen muodot ovat huomisen Kirkkonummen vanhuspalveluiden ydintä. Vanhuksille ja erityistä tukea tarvitseville luodaan kodinomaisia, tuettuja asumisyksiköitä, joista on vaivaton pääsy luontoon.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä tulee sote-uudistuksen jälkeen yhä tärkeämpää. Varaudutaan uudistukseen vahvistamalla kunnan omia palveluita, varaamalla perusturvalle riittävät määrärahat sekä viemällä kuntien välistä yhteistyötä aktiivisesti eteenpäin.

Taiteeseen ja kulttuuriin sekä liikuntaan ja urheiluun panostaminen luo sivistystä, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Tarjotaan yhä useammalle lapselle, nuorelle ja aikuiselle innostavaa vapaa-ajan toimintaa ja harrastuksia yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa.

Huomisen Kirkkonummella etsitään uusia tapoja toteuttaa kulttuuripalveluja, jotta jokainen kuntalainen vauvasta vaariin pääsee osallistumaan kulttuurielämyksiin. Kirjasto on asukkaiden olohuone ja tarjoaa tiloja ja materiaaleja opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.

Luodaan kuntalaisille tilaisuuksia liikuntaan ja urheiluun sekä osana arkea että monipuolisina harrastuksina. Kehitetään pyöräilyreittejä ja kevyen liikenteen väyliä, ulkoilureittejä, lähiliikuntapaikkoja ja leikkipuistoja yhdessä asukkaiden kanssa.Luonto ja maaseutu

Pääkaupunkiseudun nopeasti kasvavista kunnista Kirkkonummella on erityinen vahvuus:  monimuotoinen luonto ja maaseutu. Perustetaan virkistysalueita, vaalitaan lähimetsiä ja viedään Porkkalan kansallispuistoa eteenpäin. Suunnitellaan luontokeskus hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Jokaisella on oikeus nauttia Kirkkonummen rannoista eri puolilla kuntaa!

Arvostamme paikallista maataloutta ja lähituotantoa sekä viljelijöiden työtä perinnemaisemien ylläpitäjänä. Parannetaan luonto- ja lähimatkailun, kestävään tuotantoon tähtäävien elinkeinojen ja uuden yritystoiminnan edellytyksiä Kirkkonummella. Edistetään paikallistaloutta tuomalla läheltä ostaminen osaksi julkisia hankintoja ja toimintakulttuuria.

Laaditaan Kirkkonummelle ilmasto-ohjelma, jonka osana edistetään lähienergian tuotantoa sekä ympäristöystävällisen, lähellä tuotetun ruoan käyttöä kouluissa, päiväkodeissa ja muissa ruokapalveluissa. Kannetaan vastuu yhteisestä ympäristöstämme!

Valprogram på svenska