Toimintasuunnitelma 2016

Kirkkonummen vihreät – De Gröna i Kyrkslätt on paikallisyhdistys, jonka kautta kirkkonummelaiset kuuluvat Vihreä liitto r. p:n. Yhdistys on avoin kaikenlaisille, kaikenikäisille ja erikielisille ihmisille.

Katso myös:
Kunnallisvaaliohjelma 2012
Tulevia tapahtumia — Yhdistyksen toimintaa kalenterivuodelle 2016

Poliittinen toiminta

Kirkkonummen Vihreiden vuoden 2016 toiminta painottuu kunnallisvaaleja edeltävään työhön, jotka järjestetään 9.4.2017. Kunnallisvaaleihin valmistaudutaan vuoden 2016 alusta lähtien valitsemalla vaalivastaava, vaalityöryhmä, jakamalla tehtäviä, aloittamalla ehdokkaiden nimeämiset, kirjoittamalla vaaliohjelma sekä järjestämällä vaalitilaisuuksia.

2016 on Kirkkonummen Vihreiden 30-vuotisjuhlavuosi. Yhdistys on rekisteröity 19.8.1986. KiVin 30-vuotista taivalta juhlistetaan vuoden aikana.

Kuntaan on vuonna 2015 saapunut useita turvapaikanhakijoita, joista osa saa turvapaikan ja jää paikkakunnalle. Kirkkonummen Vihreiden tavoitteena on myönteisen ilmapiirin luominen kuntaan sekä turvapaikanhakijoiden ja turvapaikkapäätöksen saaneiden kotoutuminen paikkakunnalle. Edistämme näitä tavoitteita tiedottamalla ja keskustelemalla.

Vuonna 2016 jatkamme työtä Keskusmetsän edistämiseksi. Tavoitteenamme on asukkaiden, virkamiesten ja poliittisten tahojen myönteinen asenne molempiin hankkeisiin. Edistämme Kirkkonummen kunnan ympäristöstrategian toteutumista. Kuntametsien hoidossa tavoitteena on ympäristöä ja asukkaiden virkistysarvoa kunnoittava hoito. Kunnan alueelle suunnitelluissa louhimohankkeissa kiinnitämme erityistä huomiota ympäristöarvojen ja asukkaiden huomiointiin. Kirkkonummen Vihreät ottavat huomioon toiminnassan Vihervuosi 2016 – teemavuoden esimerkiksi järjestämällä lähiympäristöön kohdistuvan tapahtuman.

Kirkkonummen Vihreiden korjausvelka-työryhmän tavoitteena on kunnan rakennuskannan arvioinnin ja korjaus- ja uudisrakennushankkeiden edistäminen.

Järjestämme Elävien poliitikkojen illan keväällä 2016 yhteistyössä Uudenmaan Vihreiden kanssa. Lisäksi järjestämme matalan kynnyksen keskustelutilaisuuksia, Vihreitä teeiltoja, muutaman kerran vuodessa ajankohtaisista aiheista.

Osallistumme ympäristönsuojeluun ja ympäristön parantamiseen liittyviin kampanjoihin. Teemme yhteistyötä muiden Vihreiden järjestöjen sekä ei-poliittisten järjestöjen ja ryhmien, kuten Suomen luonnonsuojeluliiton, Reilu Kirkkonummi -ryhmän, paikallisten ympäristöyhdistysten, asukasyhdistysten ja yksittäisten asukkaiden kanssa. Keskuspuiston edistäminen yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa. Osallistumme lisäksi aktiivisesti Uudenmaan Vihreiden tapaamisiin ja lähetämme edustajat puoluekokoukseen ja Uudenmaan Vihreiden jäsen- ja vuosikokouksiin.

Tiedotus ja tiedonkulku

Yhdistys näkyy ja ottaa kantaa etenkin kunnalisvaalien alla. Teemme työtä avoimemman ja vihreämmän kunnan puolesta kirjoittamalla kannanottoja, järjestämällä tapahtumia ja keskustelemalla meille tärkeistä teemoista sosiaalisessa mediassa.

Yhdistyksen julkisia viestintäkanavia ovat www-sivut ja Facebook sekä paikalliset mediat. Www-sivujen blogiin pyydetään kirjoituksia kerran kuussa yhdistyksen jäseniltä. Yhdistyksen sisäinen tiedotuskanava on ensisijaisesti sähköpostilista.

Valtuustoryhmän, luottamushenkilöiden ja yhdistyksen hallituksen välinen tiedotus tapahtuu yhdistyksen sähköpostilistan, tarkoitusta varten perustetun facebook-ryhmän ja yhteisten tilaisuuksien avulla. Järjestämme kolme kertaa vuodessa koko jäsenistölle avoimen tilaisuuden, jossa yhdistys ja valtuustoryhmä käsittelevät ajankohtaisia aiheita vapaamuotoisissa tunnelmissa. Tavoitteena on välittää jäsenistön ääntä ja poliittisia tavoitteita valtuutetuille ja luottamushenkilöille. Valtuustoryhmän valtuustoistuntoa valmistelevat kokoukset ovat niinikään avoimia jäsenille.

Vuonna 2017 laadimme kahden edellisvuoden saavutuksista perinteistä toimintakertomusta laajemman yhteenvedon, poliittisen tilinpäätöksen, yhdessä luottamushenkilöiden kanssa.

Jäsenhankinta

Panostamme jäsenhankitaan ja varaamme rahaa markkinointimateriaaliin ja ilmoituksiin. Tavoitteenamme on nostaa jäsenmäärä 90 jäseneen vuoden 2016 aikana.

Vuosikello

Vuosikelloon päivitetään kaikki tapahtumat, Kirkkonummi-päivät, kesäkoulu, KiVin sääntömääräiset kokoukset, Uuvin kokoukset. Katso Tulevat tapahtumat